DỊCH VỤ GOOGLE DISPLAY NETWORK

Quảng cáo hiển thị mạng lưới Google và Youtube

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để mau chóng đạt hiệu quả tối ưu với Google cho doanh nghiệp bạn

  1. Xác định đúng khách hàng mục tiêu và có chiến lược tiếp cận hiệu quả
  2. Hỗ trợ điều chỉnh, thiết kế banner tuỳ biến hiển thị trên thiết bị
  3. Thực hiện digital film/video chạy trong luồng hiển thị
  4. Hiển thị trong các ứng dụng di động
  5. Giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí quảng cáo

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO

BANNER ADVERTISING

VIDEO ADVERTISING

INSTREAM VIDEO ADS

INTERNET POP-UPS

AUDIENCE NETWORK

CPC/CPV/CPM

Testimonials and clients

Good words. Good people

SOME FACTS

11.153.286 lượt hiển thị

3.275.682 CPC

7.383.185 CPV

40K lượt tải xuống

0
HAPPY CLIENTS

We worked many-many time and got perfect result!

0
years
IN BUSINESS

Work with us and get leadership!

0
PROJECT FINISHED

We worked many-many time and got perfect result! Work with us and getting leadership!

Send Your Request!