info@digismart.com.vn
(028) 38126930
|

Nguyễn Ngọc Bảo Chi

Chuyên viên Social Media

Quản trị nội dung và đảm bảo chỉ số engagement trên các trang mạng xã hội. Phối hợp cùng các bộ phận khác trong phòng triển khai các chiến dịch marketing tổng thể.